ThirdDay

3. 配列

例題:配列(list.rb)

[bobsNewMacBook:~/Desktop/Ruby/ThreeDays] bob% ruby ex3-1.rb
5
4
3
2
1
[bobsNewMacBook:~/Desktop/Ruby/ThreeDays] bob% cat ex3-1.rb
a=[5,4,3,2,1]
for i in 0..4 do
  puts a[i]
end
[bobsNewMacBook:~/Desktop/Ruby/ThreeDays] bob% cat ex3-1r.rb
a=[5,4,3,2,1]
a.each do |tmp|
  puts tmp
end

例題:1から100までの乱数を10個格納した配列を作れ.(rand.rb)

ruby ex3-2.rb
[9, 13, 5, 51, 15, 51, 5, 99, 77, 88]
[bobsNewMacBook:~/Desktop/Ruby/ThreeDays] bob% cat ex3-2.rb
a=[]
10.times do
  tmp=rand(100)+1
  puts tmp
  a << tmp
end
p a

課題:さいころを100回振って,1から6の目が何回出たかを表示せよ(dice.rb)

[bobsNewMacBook:~/Desktop/Ruby/ThreeDays] bob% !r
ruby ex3-3.rb
[0, 21, 15, 17, 15, 13, 19]

例題:rand()で生成される小数の10桁目までを配列に蓄えよ.(rand2list.rb))

[bobsNewMacBook:~/Desktop/Ruby/ThreeDays] bob% !r
ruby ex3-4.rb
0.975006684566814
[9, 7, 5, 0, 0, 6, 6, 8, 4, 5]
[bobsNewMacBook:~/Desktop/Ruby/ThreeDays] bob% cat ex3-4.rb
a=rand()
puts a
num=[]
10.times do
  b=(a*10).to_i
  puts b
  a=a*10-b
  num << b
end
p num

課題:前問で求めた配列から10桁の整数を作れ.(list2int.rb)

[bobsNewMacBook:~/Desktop/Ruby/ThreeDays] bob% ruby ex3-5.rb
0.258949661837373
[2, 5, 8, 9, 4, 9, 6, 6, 1, 8]
2589496618
Last modified:2010/11/16 15:45:27
Keyword(s):
References:[MultiScale13] [RubyPrimary]